Järjestyksenvalvonta 
Luvanvaraisten ja koulutettujen järjestyksenvalvojien työtehtävät ja toimialueet vaihtelevat suuresti. Lain (1085/2015) mukaan päätehtävänä on valvoa ja ylläpitää järjestystä ja turvallisuutta sekä estää rikoksia ja onnettomuuksia toimialueellaan, joka on luvassa tarkkaan määritelty. Järjestyksenvalvonta -palvelut ostetaan yleensä alan yritykseltä kuten www.wikingsecurity.fi.

Järjestyksenvalvojia voidaan asettaa toimialueilleen eri lakien pohjalta. Yleiset kokoukset ja suuret yleisötilaisuudet nojaavat kokoontumislakiin vuodelta 1999. Leirintäalueilla järjestyksenvalvonta perustuu vuoden 1973 ulkoilulakiin. Matkustajalaivoilla noudatetaan järjestyksenvalvojien asettamisessa vuoden 1994 merilakia. Ravintoloissa, hotelleissa ja vastaavissa majoitusliikkeissä järjestyksenvalvontaa käsittelee laki vuodelta 2006. Lisäksi yksityistilaisuuksia varten on säädetty, että järjestyksenvalvojien on oltava turvallisuusalalla elinkeinoluvan omaavan yrityksen palveluksessa. Edellä mainitut toimialueet käsittävät myös niiden läheisyydessä sijaitsevat paikoitusalueet ja lähitiet.

Järjestyksenvalvojia voidaan asettaa myös tarpeen mukaan eri hakemuksesta poliisin ja rajavartiolaitoksen avuksi muun muassa terveyden- ja sosiaalihuollon, kansaneläkelaitoksen, työ- ja elinkeinotoimiston, kauppakeskuksen, liikenneaseman, sataman, lentoaseman ja joukkoliikenteen kulkuneuvon tiloihin ja niiden välittömään läheisyyteen.

Järjestyksenvalvojaksi kelpuutetaan 18 vuotta täyttänyt, rehelliseksi ja luotettavaksi tunnettu henkilö, joka henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan on tehtävään sopiva. Hän on osallistunut sisäministeriön vahvistamaan 40 tunnin peruskoulutukseen ja suorittanut sen jälkeen järjestetyn kokeen hyväksyttävästi. Tällöin hän on oikeutettu hakemaan oman kuntansa poliisilaitokselta järjestyksenvalvojakorttia, joka on voimassa viisi vuotta. Kortin uusiakseen on sitä ennen suoritettava 8 tunnin kertauskoulutus.

Peruskoulutusvaiheessa käsitellään ainakin alan lainsäädäntöä, järjestyksenvalvonnan yleisiä tehtäviä, järjestyksenvalvojan oikeuksia ja velvollisuuksia, erilaisten yleisötapahtumien luonnetta, ensiapu-, pelastus- ja alkusammutuskoulutusta sekä harjoitellaan turvallisuustarkastusten tekoa ja myös hieman voimankäyttöä.

Useissa järjestyksenvalvontatehtävissä pitää hallita voimankäytön vaihtoehtoja, vaikkakin muita keinoja ensisijaisesti suositaan. Kaksiosainen voimankäytön ja kaasusumuttimen käytön koulutus antaa lisävalmiuksia ja on myös edellytyksenä teleskooppipatukan ja kaasusumuttimen mukanaan kantamiselle ja mahdolliselle käytölle. Järjestyksenvalvojalla voi joissain tehtävissä olla käytössään myös tehtävään koulutettu koira. Se on läpäissyt soveltuvan tottelevaisuuskokeen ja sen pitää pysyä ohjaajansa hallittavissa.
 


 

     
 
Copyright © 2007-2016 Yhteystiedot: Nii Chavo, 00100 Hki, niichavo@niichavo.org